NOVINKY

2013

Leden 2013

Rozpracovány hydroizolace na

Zbraslavi a Dolních Chabrech.

Po technologické přestávce,

jsou obě hydroizolace základů

před dokončením.

 

Obnažené základy

 

izolace-zateplení-rekonstrukce fasády-panelových domů

 

Očištěná patka připravená

na další etapu prací.

 

hydroizolace základů

 

Betonáž základů+ ůprava

stěn spodní stavby

 

hydroizolace základů


ZATEPLOVÁNÍ-IZOLACE STŘECHY,ZATEPLENÍ-IZOLACE PŮDY,ZATEPLENÍ-IZOLACE STROPŮ,ZATEPLENÍ PODKROVÍ,ZATEPLENÍ STŘECHY PRAHA.  

Dotazy a poptávky prosíme zde Zateplení střechy

 Náš mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


MENU STRÁNKY-NAVIGACE

ZATEPLENÍ-IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH 

ZATEPLENÍ-IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

ZATEPLENI-IZOLACE STROPŮ


                                                                     

VÍTÁME VÁS NA STRÁNCE NAŠÍ FIRMY VĚNOVANÉ STŘECHÁM,

                              PODKROVÍM A STROPŮM.


             

 

      


 

                      Zateplení-izolace šikmé střechy.

 

Na obrázku je provedení zateplení-izolace půdy systémem Isover.

 

Zateplení půdy Isover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Konstrukce střechy je neustále vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům.Zateplení-izolace střechy umožňuje zabránit:

-tepelným únikům v zimních obdobích.

-v letě naopak izolace znemožňuje snadný prostup tepla od slunečního záření dovnitř domu.

Zateplení-izolace šikmé střechy-podkroví.

Zateplení šikmé střechy-podkroví je výhodné nejen z hlediska úspory tepelných zdrojů,ale i proto,že získaný zateplený prostor se dá využít k nadstandardní realizaci bydlení.

 Zateplení šikmé střechy lze realizovat více způsoby.

Zateplení-izolace šikmé střechy-podkroví mezi a pod krokvemi.

Tento druh zateplení-izolace střechy-podkroví je již tradiční a pomalu se stává-z hlediska norem zohledňující povolené prostupy tepla-nedostačující.

To platí především pro nově navrhované domy-zateplení jejich střechy.

Rodinné domy,které mají střechu již zhotovenou a její zateplení nikoli mají možnost si tímto způsobem izolaci střechy realizovat.

 

Zateplení střechy,podlah ,stropů Praha

Ilustrace zobrazuje dvouplášťové zateplení střechy.Tepelná izolace je umístěna mezi krokvemi a pod krokvemi.

Zateplení-izolace pod krokvemi je navrženo proto,že materiál krokví-dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než minerální vata.Tímto krokem jsou potlačeny tepelné mosty,které by vznikly nezateplením pod krokvemi.

 Zateplení-izolace střechy nad krokvemi.

Zateplení-izolace šikmé střechy nad krokvemi je též vhodné,protože zde může vyniknout vazba trámů v interiéru.

Zateplení střechy nad krokvemi

Na obrázku je vidět skladba zateplení-izolace střechy.Nadkrokevní držáky přídavných krokví zabezpečí zateplení střechy v podstatě bez tepelných mostů.

 

JAKÁ MÁ BÝT SÍLA IZOLANTU ZATEPLENÍ VAŠÍ STŘECHY-PODKROVÍ?

Sílu tepelné izolace pro zateplení-izolaci střechy určuje trámová konstrukce (průřez a vzdálenost trámů). Pro zateplování střech,kde jsou krokve velikosti 120 x 160 mm a jsou od sebe vzdáleny cca 900 mm je určena minimální síla izolace 220 mm pro střechu do 45° a nad 45° je to 180 mm. Izolace je montována ve dvou vrstvách. Mezi krokve a pod krokve. Při zateplení střechy nad krokvemi je určena tloušťka izolace 200 mm.

 

PROČ MUSÍ BÝT V KONSTRUKCI ZATEPLENÍ STŘECHY-pODKROVÍ PAROZÁBRANA.

Při každé realizaci zateplení střechy je nutné komponovat do systému parozábranu.Je to folie,která zabrání pronikání

vlhkosti z interiéru do konstrukce zateplení střechy.

Systém Rockwool-velmi rozšířené a spolehlivé zateplení střechy a podkroví.

Naše firma provádí montáž zateplení šikmých střech mezi krokvemi-pod krokvemi,nad krokvemi a kombinaci těchto dvou systémů.

Zateplení střechy-podkroví

 

  Na obrázku je zateplení šikmé střechy systémem Rockwool.

          Skladba zateplení střechy je mezikrokvemi

                              a pod krokvemi

          Skladba zateplení směrem z interiéru:

          1.Sádrokarton nebo palubky.

          2.První vrstva tepelné izolace.

          3.Parozábrana.

          4.Druhá vrstva tepelné izolace.

          5.Paropropustná pomocná hydroizolační folie.

          6.Provětrávací mezera.

          7.Latě a kontralatě.

          8.Střešní krytina.

 

 

 

Zateplení střechy pod,mezi a nad krokvemi        Zateplení šikmé střehy systémem Rockwool.

          Skladba zateplení střechy je pod,mezi

                           a nad krokvemi

          Skladba zateplení směrem z interiéru:

          1.Sádrokarton nebo jiný záklop.

          2.První vrstva tepelné izolace.

          3.Parozábrana.

          4.Druhá vrstva tepelné izolace.

          5.Latě.

          6.Difuzně otevřená pojistná hydroizolace

          7.Latě a střešní krytina.

 

 

 JAKÝ MATERIÁL JE K ZATEPLENÍ-IZOLACI ŠIKMÝCH STŘECH POTŘEBA A K ČEMU JE URČEN.

 1.Minerální izolace/čedičová vata,skelná vata/-izolant.

 2.Parotěsná folie-nepropouští kondenzaci vodních par z interiéru.

 3.Paropropustná pomocná hydroizolační folie-z exteriéru vlhkost nepropouští z interiéru však ano.

 Pomocný materiál nutný k montáži zateplení-izolaci šikmých střech.

 Jsou to střešní latě,spojovací materiál,případně drát na zadrátkování izolace,lepenka na parotěsnou

 folii.

                                                     --------------------------------------

 Realizované stavby zde

 

                                                           

 Zpět nahoru               Zateplení-izolace ploché střechy.  


  V druhé části této stránky se budeme věnovat plochým střechám.


  Proč je třeba provést zateplení-izolaci ploché střechy a zásady před započetím prací.

   Nezateplenou střechou uniká až 50% tepelné energie z objektu.

  To je nejdůležitější důvod pro tuto rekonstrukci.Další je ten,že životnost stávající střechy           

  již vypršela a neplní svojí funkci.Důležité,je také to,že nově zateplená střecha vytvoří v

  objektu tepelnou pohodu.

  Před vlastním zateplením-izolací je nutno provést několik úkonů.

  1.Provést průzkum stávající střešní konstrukce.
  2.Zpracovat posudek týkající se sanace střešního pláště.
  3.Vypracovat statický posudek.
  4.Vypracovat projektovou dokumentaci
.

  Druhy systémů používaných k zateplování-izolaci plochých střech.

   KONSTRUKČNÍ TYPY PLOCHÝCH STŘECH.

  Jednoplášťové:

   bez tepelné izolace
   s tepelnou izolací
   bez parozábrany
   s parozábranou
   s opačným pořadím vrstev

  Při rekonstrukcích:

    s perforací původní povlakové krytiny - PLUS střecha
   s perforací původní povlakové krytiny - DUO střecha

  Dvojplášťové:

    větrané
   uzavřenoá vzduchová mezera

  Víceplášťové

    kombinace rohoží ze skelných vláken

    čedičových vláken,foukané izolace

 

  ŘEZY SKLADBOU ZATEPLENÍ-IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMY KNAUF.

 

Nepochůzná střecha Knauf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku vidíme řez nepochůznou střechou systém Knauf.

 Aplikujeme ho tam,kde nejsou požadavky na zatížení střechy.

 

Občas pochůzná plochá střecha systém Knauf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občas pochůzná plochá střecha v systému Knauf.

 

Pochůzná plochá střecha systém Knauf/2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Řez zateplením ploché střechy-pochůzná střecha,kterou montujeme tam,

 kde je plánováno trvalé zatížení.

 Na jakých stavbách provádíme montáž těchto systémů.

 Tyto systémy aplikujeme na zateplení plochých střech bytových a panelových domů,hal a podobných

 stavebních konstrukcích.

                                                                                IZOLANTY.

Druhy izolantů a jejich kombinace montovaných na ploché střechy bytových a panelových domů.

 Nejčastěji používané izolace do zatepování plochých střech jsou čedičová vlákna,extrudovaný polystyren,

 expandovaný polystyren,expandovaný perlit a PUR pěny.


Druhy izolantů aplikovaných do plochých střech v minulosti.

 Dříve byly jako izolanty do plochých střech montovány škvára,keramzit,pěnový polystyren a pórobeton.

 

Spolehlivé odvodnění je základním předpokladem funkčnosti každé ploché střechy.

V systému zateplení střechy jsou zakomponovány prvky,které spolehlivě zajistí odvod vody do vpustí.


Odvodnění ploché střechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reference zde

 

 Zpět nahoru     Zateplení-izolace podlahy a  stropu polystyrenem-minerální                                                                vatou

 

Zateplení-izolace stropu nad prostorem,který není vytápěn.

Stropy technických místností,které nejsou vytápěny,pod místnostmi,které jsou určeny k obývání,tam všude je nutné strop zateplit-tepelně izolovat.Tloušťky izolace se pohybují kolem 140 mm.Dodatečné zateplení stropu lze provést kontaktní technologií,nebo vložením izolace do podhledu.

 

 

NA ÚVODNÍ STRÁNKU ZDE


Náš blog o rekonstrukcích a důležitosti detailů zde.
Všechny výše popsané technologie realizujeme pouze s osvědčenými materiály renomovaných firem.

Isover/zdroj il.materiálů/

Knauf/zdroj il. materiálů/

Rockwool/zdroj il. materiálů/