NOVINKY

2013

Leden 2013

Rozpracovány hydroizolace na

Zbraslavi a Dolních Chabrech.

Po technologické přestávce,

jsou obě hydroizolace základů

před dokončením.

 

Obnažené základy

 

izolace-zateplení-rekonstrukce fasády-panelových domů

 

Očištěná patka připravená

na další etapu prací.

 

hydroizolace základů

 

Betonáž základů+ ůprava

stěn spodní stavby

 

hydroizolace základů


 

  ZATEPLENÍ SOKLU PANELOVÝCH DOMŮ-REKONSTKUKCE TÉŽ HYDROIZOLACE.

Na našich stránkách najdete komplexní informace o  zateplování fasád domů.V montážích VKZS-vnější kontaktní zateplovací systém,máme dlouholeté zkušenosti. U nových staveb je kvalitní zateplení fasády samozřejmostí.

Zateplení fasád domů provádíme izolanty-polystyrenem a minerální vatou.

 

 důležité aspekty při ZATEPLENÍ SOKLU

PROČ ZATEPLENÍ SOKLU ?

Je několi důležitých aspektů, které je nutné při tepelné izolaci soklu zohlednit:

 Nezámrzná hloubka

Tato část prací na tepelné izolaci soklu je spolu s určením síly izolantu nejdůležitějšsoučástí díla. Podílí se na eliminaci tepelného mostu v oblasti podlahy.

síla izolantup2090641-qpr

je důležitá z hlediska tepelné prostupnosti, což znamená ,že pokud použijeme izolant větší síly, je méně tepelně vodivý.

výběr izolantu

Výběr izolantu pro izolaci základů a izolaci soklu je zůžen mezi perimetrem a extrudovaným polystyrenem. Perimetr a extrudovaný polystyren/XPS/ má podobné vlastnosti, co se týče nasákavosti a tepelné vodivosti.Nikoli však co se týče zpracovatelnosti a pevnosti. Perimetr je podobně dobře zpracovatelný jako expandovaný polystyren/EPS/. XPS je naopak poměrně špatně zpracovatelný, je ale velmi pevný. Je na určení investora, který druh izolantu vybere.

výběr výrobce izolantu

Podle našich zkušeností není jedno od kterého výrobce koupíme systém. Nechceme na tomto místě dělat reklamu komukoliv, je ale dobré kupovat systém od nejznámějších výrobců, tady je záruka tradice a tudíž spolehlivosti.

povrchová úprava soklu

Povrchovou úpravu soklu doporučují výrobci vesměs mozaikovou.

speciální povrchové úpravy soklu

Mezi tyto úpravy patří různé obklady. Buď ze štípaného kamene/porfir,andezit/ nebo cihličky v mnoha druzích a odstínech /WILD STONE/. Tyto obklady jsou ale poměrné váhově náročné, proto je třeba dát velký pozor na dodržení síly tmelu základní vrstvy a k vystužení je nutné použít perlinku o větší gramáži/cca 280g na1m2/.

 

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO ZATEPLENÍ SOKLU

extrudovany-polyester-4

Polystyrén pěnový expandovaný

Polystyrén EPS 70 F je určený pro zateplování fasád  v kontaktních zateplovacích systémech.

Polystyrén EPS 100 je určený taktéž pro zateplení fasád,ale tam, kde jsou větší nároky na pevnost v tlaku.

Polystyrén pěnový expandovaný šedý

Polystyrén EPS šedý je izolant s příměsí grafitu určený pro zateplování fasád. Má lepší tepelně-izolační vlastnosti než bílý EPS.

Polystyren extrudovaný a perimetr

Desky Perimetr jsou vyrobeny z expandovaného  polystyrénu a jsou určeny pro zateplení soklu  a     pod úrovní terénu. Mají vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Extrudovaný polystyren XPS se také používá k zateplení soklu a k zateplování podzemních částí objektů ale jeho pevnost je neporovnatelně větší než u ostatních izolantů.

XPS a Perimetr mají menší nasákavost než ostatní izolanty,proto také jsou určeny pro zateplení

míst,která jsou hydrofizikálně namáhaná více než fasáda.