NOVINKY

2013

Leden 2013

Rozpracovány hydroizolace na

Zbraslavi a Dolních Chabrech.

Po technologické přestávce,

jsou obě hydroizolace základů

před dokončením.

 

Obnažené základy

 

izolace-zateplení-rekonstrukce fasády-panelových domů

 

Očištěná patka připravená

na další etapu prací.

 

hydroizolace základů

 

Betonáž základů+ ůprava

stěn spodní stavby

 

hydroizolace základů


REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU-ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÝCH DOMŮ

 

ZATEPLENÍ FASÁDY SE STALO TÉMĚŘ NUTNOSTÍ, JAK UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ.NÁKLADY NA TOPENÍ JSOU STÁLE DRAŽŠÍ A ZATEPLENÍ FASÁDY JE TEN NEJRYCHLEJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB.POHYBUJEME SE V TÉTO OBLASTI-REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ-ŘADU LET.PROTO BYCHOM VÁM RÁDI UKÁZALI JAK CELKOVÉ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ,ALE I BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ PROVÁDÍME.

 

10x PRO ZATEPLENÍ FASÁDY - ZATEPLENÍ FASÁDY PŘINÁŠÍ ÚSPORY

 

REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU-ZATEPLENÍ FASÁD PRAHA

 

  • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 
  • NÁVRATNÁ INVESTICE
  • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ KLIMATIZACE
  • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBECNĚ
  • MENŠÍ TEPELNÝ ZDROJ
  • MENŠÍ TOPNÁ TOPNÁ SEZÓNA
  • OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU OBJEKTU
  • ODSTRANĚNÍ KONDENZACE VODNÍ PÁRY
  • ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ
  • PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE DOMU

 

 

Revitalizace panelových domů-zateplení obálky panelového domu.

Tepelně-technické parametry obvodových konstrukcí ovlivňují energetickou náročnost panelových zluty 1domů. V praxi  dochází k podceňování síly izolantu.

VKZS-vnější kontaktní zateplovací systém je v současnosti navrhován z pohledu ekonomické návratnosti vzhledem k cenám energií, které již neplatí.Během krátkého času tak bude tato praxe nevyhovující.


 Izolačních materiály a jejich určení.

Nejčastěji aplikovaný izolant v zateplených fasádách je expandovaný polystyren a minerální plst./vata/.

Požadavky požární normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb [2] na šíři požárně odolných zón mezi jednotlivými okny skoro vylučují použití klasických fasádních polystyrenů u zateplení obvodových konstrukcí stěn s  řadou oken, jak je tomu u panelových domů. Zateplení čelních stěn čedičovou plstí se pak odráží v navýšení ceny.

Štítové a boční stěny lze zateplit bud´ expandovaným polystyrenem nebo minerálními vlákny.prože v těcto místech je malý poměr otvorů k ploše.

Zateplení fasády panelových domů z ekonomického hlediska.

Síla  izolace musí být taková, aby vyhověla požadavkům platné normy ČSN 730540-2007 [3], [4]. Aby bylo po zateplení panelového domu dosaženo hodnot součinitele prostupu tepla [3],musí se na obvodové zdivo montovat tepelná izolace o síle 9-14 cm v závislosti na typu konstrukce panelového domu.

Standardní fasádní izolace se vyrábějí v sílách do 20 cm, což je také limit pro jednovrstvou aplikaci.U větších tlouštěk musíme použít dvě vrstvy izolantu. Z tepelně-technického hlediska je to dobré,protože dojde k potlačení tepelných mostů mezi deskami izolantu,náklady ale stoupají.

Je důležité dodržovat technologické postupy zde

Zpět na úvodní stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------