NOVINKY

2013

Leden 2013

Rozpracovány hydroizolace na

Zbraslavi a Dolních Chabrech.

Po technologické přestávce,

jsou obě hydroizolace základů

před dokončením.

 

Obnažené základy

 

izolace-zateplení-rekonstrukce fasády-panelových domů

 

Očištěná patka připravená

na další etapu prací.

 

hydroizolace základů

 

Betonáž základů+ ůprava

stěn spodní stavby

 

hydroizolace základů


ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY O ZATEPLENÍ FASÁDY- panelového domu- POLYSTYRENEM

 

Na našich stránkách najdete komplexní informace o  zateplování fasád domů.V montážích VKZS (vnější kontaktní zateplovací systémy), máme dlouholeté zkušenosti. U nových staveb je kvalitní zateplení fasády samozřejmostí, respektive nutností.Zateplení fasád domů provádíme izolanty-polystyrenem a minerální vatou.

Zateplení panelových domů polystyrenem a související specifika a mýty

JE PRAVDA, ŽE PĚNOVÝ POLYSTYREN V ZATEPLENÝCH FASÁDÁCH PO ČASE "MIZÍ"?

extrudivany_poolystyren

 

 

Ne, není to pravda.

 

Tato pověra vznikla v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu v důsledku prohřešků vůči jeho užitným vlastnostem. Pěnový polystyren odolává teplotám trvale se pohybujícím do 80 °C.

 

 

 

Můžete se také podívat na -> Reference-zateplení panelového a bytových domů

Zateplování bytových a panelových domů-pravda a pověry

CHCEME ZDRAVĚ BYDLET. MÁ ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM ODPOVÍDAJÍCÍ VLASTNOSTI?

128-qpr

 

Ano, pěnový polystyren pomáhá vytvářet prostorovou pohodu bytu.

 

Protože je biologicky neutrální, nepoškozují ani zdraví, ani životní prostředí.

Zateplení fasády nejen snižuje náklady na energie, ale také snižuje šíření hluku v budově. Izolace z polystyrenu nepřijímají také prakticky žádnou vlhkost. Je důležité vědět, že případné plesnivění není způsobeno tepelnou izolací, ale její absencí.

 

 

 

 

Můžete se také podívat na -> Reference-zateplení bytových a panelových domů

 

Zateplení panelového domu-mýty a skutečnost

UVOLŇUJÍ SE PŘI HOŘENÍ POLYSTYRENU ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY?

zateplení fasád

 

Polystyren neuvolňuje při hoření o nic větší množství škodlivých látek než ostatní běžně používané materiály organického původu.

 

Je známo, že při hoření přírodních i synteticky vyrobených materiálů vznikají látky s určitými škodlivými účinky. Provedené pokusy ukazují, že polystyren nemá v tomto směru žádné výjimečné postavení. Nebezpečí požáru zateplené fasády polystyrenem snižuje i to, že v České republice je vyráběn pouze v samozhášivé úpravě.

 

Můžete se také podívat na -> Referencezateplení panelových a bytových domů

 

 

Zateplení fasád panelových rodinných a bytových domů polystyrenem-je neprodyšnost fasády vadou

JE NUTNÉ, ABY ZATEPLENÁ FASÁDA "DÝCHALA"?

detail_soklu

 

Ze své podstaty to nutné neni.

 

Například stěnami dochází pouze k cca 4 % výměně vzduchu a tím i vlhkosti.

Vlhkost je nutno odvést jiným způsobem (okna, komíny, digestoře apod.) Po celém světě jsou postaveny milióny dřevostaveb, kde je parozábrana součástí stěnové konstrukce.

Polystyren patří k materiálům se střední propustností pro vodní páru (faktor m= 20 - 50) a je používán v nevětraných konstrukcích, jako jsou vnější kontaktní zateplovací systémy-technologický předpis Baumit