NOVINKY

2013

Leden 2013

Rozpracovány hydroizolace na

Zbraslavi a Dolních Chabrech.

Po technologické přestávce,

jsou obě hydroizolace základů

před dokončením.

 

Obnažené základy

 

izolace-zateplení-rekonstrukce fasády-panelových domů

 

Očištěná patka připravená

na další etapu prací.

 

hydroizolace základů

 

Betonáž základů+ ůprava

stěn spodní stavby

 

hydroizolace základů


ZATEPLENÍ FASÁD bytových domů-zateplení fasády panelového domu

 

ZATEPLENÍ FASÁDY DOMU SE POSTUPEM ČASU STALO TÉMĚŘ NUTNOSTÍ, JAK UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ. ENERGIE STÁLE ZDRAŽUJÍ A ZATEPLENÍ FASÁDY JE TEN NEJRYCHLEJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB.PRACUJEME V TÉTO OBLASTI ŘADU LET, A TAK BY JSME VÁM RÁDI SDĚLILI NĚKOLIK POSTŘEHŮ, KTERÉ VÁM PŘIBLÍŽÍ JAK ZATEPLENÍ FASÁD PROVÁDÍME.

 

10 PODSTATNÝCH DŮVODŮ PRO ZATEPLENÍ FASÁDY

 

penize-ceske-papirove_male- snížení nákladů na vytápění

- bezpečná a návratná investice

- snížení nákladů na klimatizaci

- ochrana životního prostředí

- menší zdroj tepla

- kratší topná sezóna

- optimální využití prostoru

- odstranění kondenzace vodní páry na stěnách

- eliminace tepelných mostů

- prodloužení životnosti konstrukce

 

 

O ZATEPLENÍ FASÁDY

 

zatepleni-domuJeště před deseti lety se běžně zateplovalo 40mm-50mm fasádním polystyrenem. V dnešní době není nic neobvyklého, když se na zateplení domu použije 160 mm izolantu, někdy i více.

 

Zateplení fasády lze rozložit do čtyř etap:

- příprava podkladu

- montáž izolace

- montáž výztužné vrstvy

- povrchová úprava - aplikace omítky

 

Tři etapy, jsou z hlediska kvalitní a správné funkčnosti zateplené fasády nejdůležitější. Poslední čtvrtá etapa je aplikace vlastní např. zatírané omítky. Ani tuto etapu prací v žádném případě  nepodceňujeme a provádíme v max. kvalitě.

 

V neposlední řadě je velmi důležitý také výběr výrobce zateplovácích materiálů.

 

U zateplení fasády je velice důležité kvalitní řemeslné provedení.Sebemenší nedokonalosti se projeví v podobě tepelných mostů. Tepelné mosty mohou způsobit např. vlhkost zdiva v místech kde není provedení zateplení fasády kvalitní. Tato vlhkost se může stát příčinou vzniku plísní apod. Odstranění takto nedokonale provedného zateplení fasády, může způsobit zbytečné dodatečné finanční náklady. Tyto případné opravy jsou nákladné a proto je velmi nutno dodržovat technologické předpisy pro VKZS.

 

MÁTE SE TEDY ZATEPLENÍ DOMU OBÁVAT?

Pokud zhotovitel dodrží technologický postup zateplení fasády, tak nemusíte.

 

ZATEPLENÍ SOKLŮ

detail_sokluZateplení soklu domu je velice důležitou součástí zateplení fasády. Při zateplení soklu dbáme na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Soklová část domu je více namáhána než ostatní části budovy, protože se nachází na úrovni terénu, působí na ní vlhkost, voda, zemina a mechanické vlivy. Proto na soklové části musí být provedena izolace správně zvoleným materiálem. K tomuto účelu se používá extrudovaný polystyren nebo perimetr, který je odolný vodě, zemině a mechanickému zatížení.

Většina firem pro zateplení soklu obvykle používá právě perimetr, a to pro jeho lepší formátování a vůbec zpracovatelnost.

My pro zateplení soklu používáme výhradně extrudovaný polystyren a to z důvodu vyšší tvrdosti a pevnosti, a to i přes jeho horší zpracovatelnost.

Rekonstrukce panelových domů-úvodní stránka.